Gospodarstwo Wypoczynkowe Edyta Falon - Gospodarstwo Wypoczynkowe Borki
  • pl
  • de
  • en

Gospodarstwo Wypoczynkowe Borki

BORKI le??? na skraju Puszczy Boreckiej ,mi?dzy 2 jeziorami - Litygajno i ?a??no. Nasze siedlisko jest malowniczo po??o??one w  odleg??o??ci oko??o 200 m od brzegu Litygajna z dala od innych gospodarstw oraz w znacznej odleg??o??ci od centru wsi.
Do dyspozycji go??ci pozostaj? w budynku mieszkalnym komfortowo urz?dzone trzy 4-osobowe pokoje i jeden 2-osobowy, w pe??ni wyposa??ony aneks kuchenny oraz ??azienki i wc.
Na brzegu naszego jeziora - mini pla??a, dwa pomosty,??ódki. W zagrodzie - miejsce na ognisko i grilla oraz plac zabaw dla dzieci.
Istnieje mo??liwo??? ca??odziennego wy??ywienia za dodatkow? op??at? (smaczna domowa kuchnia). Z obs??ug? mo??na si? porozumie? w j?zyku niemieckim (znajomo??? j?zyka bardzo dobra).
Spragnieni ciszy, podziwiania krajobrazów sp?dzicie w Borkach niezapomniane chwile. Jezioro obfituje w wiele gatunków ryb - na w?dkarzy czekaj? tutaj, m.in. szczupaki, okonie, p??ocie, w?gorze i leszcze.
W lasach - przebogate runo le??ne: grzyby, jagody, maliny itp.
Tych z Pa??stwa, którym ta forma wypoczynku odpowiada


SERDECZNIE ZAPRASZAMY