Gospodarstwo Wypoczynkowe Edyta Falon - Otaczaj?ca nas okolica
  • pl
  • de
  • en

Otaczaj?ca nas okolica

BORKI, s? po??o??one na skraju Puszczy Boreckiej (nazwa Puszczy pochodzi od nazwy wioski, któr? to wie?? za??o??yli bracia Borkowie), mi?dzy jeziorami: Litygajno (162ha) i ?a??no (572ha)
Po??o??enie Gospodarstwa w Borkach gwarantuje cisz? i spokój dla tych, którzy tego szukaj?
Podczas d??ugich, pieszych b?d?? rowerowych spacerów czy wycieczek do Puszczy, po wytyczonych trasach podziwia? mo??na jej urozmaicone krajobrazy - liczne pagórki, g???bokie doliny, a tak??e le??ne jeziorka - twory polodowcowe.
W Puszczy Boreckiej mo??na te?? spotka? jelenie, dziki, czaple, or??y oraz ??yj?cego na wolno??ci ??ubra.
W odleg??o??ci 8,3 km od Borek w s?siedztwie le??niczówki Wolisko z tarasu widokowego w wydzielonej zagrodzie mozna podziwia? ??ubry.

 

Wi?cej informacji o naszej okolicy: